GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A kivizsgálás az elküldött anyagok, dokumentumok, kérdőív, illetve az otthoni videófelvételek elemzésével kezdődik, majd gyermeküket a közösségében figyeljük meg (az önök hozzájárulása esetén). Alapítványunknál 3 alkalommal találkozunk a szülőkkel illetve a gyermekkel. Az első alkalommal, mely körülbelül másfél órát vesz igénybe, pszichológus vizsgálja játékos helyzetben a gyermeket, míg a szülőkkel egy gyermekpszichiáter vagy pszichológus beszélget. A következő találkozás során egy – kifejezetten az autizmus diagnosztikájára kidolgozott – játékos tesztet (ADOS) veszünk föl a gyermekkel, két szakember részvételével. Végül, elegendő információ birtokában, egy 1 órás megbeszélés során foglaljuk össze  vizsgálataink tapasztalatait, eredményeit, valamint javaslatainkat. A vizsgálati folyamat a szakvélemény megírásával zárul, melyet a szülő részére a záróbeszélgetést követő 3 héten belül postán megküldünk. Az Önök írásbeli kérésére digitális formában is el tudjuk küldeni a véleményt.

Diagnosztikus kivizsgálás iránti kérelmüket Alapítványunk e-mail címére, az info.cseperedo@gmail.com-ra várjuk. A jelentkezést követően részletes tájékoztató levelet küldünk a vizsgálati folyamat részleteiről és a térítési díjakról.

Vizsgálati időpontokat a kitöltött diagnosztikus kérdőív visszaküldése után ajánlunk Önöknek. Jelenleg megközelítőleg 4-5 hónap a várakozási idő.

Ezt minden esetben személyre szabottan, a gyermek, a család, illetve a szakmai szempontok mérlegelésével, illetve a szülővel egyeztetve alakítjuk ki. Tapasztalataink szerint óvodás korú gyermekeknél többnyire megoldható, hogy a vizsgálat és a szülővel folytatott beszélgetés egy helyiségben történjen, így a szülő jelen lehet a gyermek vizsgálatánál. Ugyanakkor idősebb gyerek esetében rendszerint nyugodtabb körülményeket biztosít, ha a szülői interjú egy szomszédos szobában zajlik.

Az első találkozáskor a gyermek vizsgálatával egy időben részletes szülői interjú zajlik. Amennyiben az édesapa és az édesanya is jelen tud lenni ezen az alkalmon, lényegesen árnyaltabb, összetettebb kép rajzolódhat ki számunkra. A második vizsgálati alkalom tesztvizsgálat, melyen a gyerek vagy önállóan, vagy az egyik szülő jelenlétében vesz részt. Ezért a második alkalommal nem indokolt mindkét szülő jelenléte.

A kivizsgálás során a vizsgálandó gyermek felmérése történik, melyet megzavarhat, befolyásolhat a testvér jelenléte. Így kérjük, hogy a megadott időpontokra csak a vizsgálandó gyermekkel érkezzenek.

A vizsgálatot végző szakemberek az autizmus diagnosztikájában jól képzett gyerekpszichológus, gyermekpszichiáter, gyógypadagógus kollégák, tapasztalatuk jellemzően elegendő ahhoz, hogy a gyermek ellenállását, szorongását oldva együttműködésre biztassák, amennyiben ez indokolt, megnövelve az egyes vizsgálatok időtartamát. Amennyiben a gyermek ennek ellenére nem együttműködő, további vizsgálati időpontokat iktatunk be, illetve alternatív lehetőségeket dolgozunk ki (pl. helyszíni megfigyelés).

Az autizmus spektrum zavar egy olyan fejlődési zavar, melyet viselkedéses jegyek alapján diagnosztizálunk. A diagnosztikus szempontból meghatározó viselkedések, tünetek a fejlődés korai szakaszában még nem feltétlenül észrevehetőek, azok az érés folyamán válnak nyilvánvalóvá, leggyakrabban 1,5-2 éves kor között. Az esetek túlnyomó többségében az autizmus spektrum zavar 2 éves korban biztonsággal diagnosztizálható, ugyanakkor elképzelhető, hogy egyes esetekben a fejlődés nyomonkövetésére van szükség és csak későbbi életkorban válik egyértelművé a kép.
Ugyanakkor 2 éves kor előtt is gyakran tapasztalhatók autizmusra utaló viselkedések, melyek még a diagnózis megformálása előtt felvethetik a szoros nyomonkövetés, fejlesztés szükségességét.

A diagnosztikus kivizsgálást a szülő kérésére végezzük, a vizsgálatról készült szakvéleményt is a szülő kapja. Ezt követően az ő döntése, hogy kinek, hol mutatja azt meg. Azonban a befogadó intézmény szakembereitől is csak akkor várhatjuk, hogy a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátást/oktatást biztosítsanak, ha tisztában vannak az átlagostól eltérő viselkedés hátterében lévő diagnózissal. Ugyanakkor a gyermek szükségleteinek megfelelő oktatási intézmény kiválasztása érdekében érdemes a kiállított szakvélemény alapján felkeresni a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértő Bizottságát az SNI státusz megállapításáért.

Egyetlen intézménynek sincs kötelezettsége az általunk kiállított szakvélemény elfogadására, ugyanakkor komplex gyermekpszichiátriai, gyógypedagógiai, pszichológiai szakvéleményünket a Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakértői Bizottságok, valamint gyermekpszichiáterek jellemzően elfogadják.

Az általunk kiállított szakvélemény gyermekpszichiátriai vélemény, ugyanakkor önmagában nem jogosítja fel a szülőt/gyermeket semmire. Az autizmus spektrum zavar diagnózissal járó szociális juttatások igénybevétele érdekében a területileg illetékes gyermekpszichiátriai szakrendelőt, illetve a gyermek szükségleteinek megfelelő oktatási intézmény kiválasztása érdekben a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértő Bizottságát szükséges felkeresni.

Kérésre információval szolgálunk az egyéb autizmus-diagnosztizáló intézményekről az érdeklődőknek.