Gosztonyi Nóra

1995-ben végeztem gyógypedagógusként, pszichopedagógia szakon. A főiskola befejezés után munkámat az Autizmus Alapítvány Iskolájában kezdtem meg, ahol 15 évig dolgoztam. Ez idő alatt lehetőségem volt a spektrum teljes megismerésére, tudásom elmélyítésére hazai és külföldi szakemberek segítségével, valamint részt venni az oktatás-nevelés szakmai dokumentumainak és módszertani anyagának kidolgozásában.

2010-ben néhány kollégámmal létrehoztuk alapítványunkat, mely az autizmussal élő gyermekek és családjaik segítését tűzte ki célul. Az alapítványi munkám lehetővé tette, hogy az iskolákban integráltan tanuló diákok megsegítésére fókuszálhassak.  Az egyéni és csoportos foglalkozások megtartása mellett a megfelelő iskolai környezet kialakítására, kortársak és pedagógusok érzékenyítésére, tantárgyi tartalmak átalakítására helyezem a hangsúlyt, melyek a sikeres integráció elengedhetetlen feltételei.