Szülőknek, családtagoknak nyújtott szolgáltatások

Szülőknek, családtagoknak nyújtott szolgáltatások

Általános célkitűzései

Minden gyerek egyedi és „más”, minden család egyedi és „más”. Meggyőződésünk, hogy a gyermek fejlesztése, terápiája csak a szülőkkel való rendszeres együttműködés, közös gondolkodás segítségével lehet előremutató. A család a gyereket legjobban ismerő, legközelebbi és bizonyosan a legmotiváltabb közeg, a legjelentősebb szerepe van a gyermek fejlődésének elősegítésében. Az autizmusra vonatkozó terápiás megközelítésektől csak akkor várhatunk érdemi eredményeket, ha azokat a családdal szorosan együttműködve, a család igényeihez, teherbíró-képességéhez adaptálva, a tapasztalatokat megosztva végezzük.
Az autizmussal járó sajátos fejlődés eltérő nevelési szükségletekhez vezet, ezért a „hagyományos” szülői magatartás sokszor csak korlátozottan működik. Egy autista gyermeket nevelő szülőnek egyszerre kell ismernie, értenie és éreznie gyermeke általános, bármely más gyermekhez hasonló szükségleteit és ugyanakkor autizmusából fakadó speciális szükségleteit. Ez elengedhetetlenné teszi az autizmus természetének, hátterének ismeretét, megértését. A közös munka abban is igyekszik segítséget nyújtani, hogy a szülő (vagy más családtag) magabiztosabban, saját érzéseit, igényeit és korlátait is megélve, megértve tudja a gyermek, önmaga és az egész család boldogulását segíteni.

Formái/fajtái

Az otthoni helyzetek megoldására, egyéni kérdések megvitatására – a gyermek fejlesztéséhez és terápiájához kapcsolódó konzultációs helyzeteken túl, a szülők kérésére rendszeres vagy alkalmi szülői konzultációt biztosítunk. Ezekben az egyéni helyzetekben lehetőség nyílik egy-egy adott kérdés, probléma hátterének finomabb feltérképezésére és a megoldások közös kidolgozására.

Igény esetén – elsősorban vidéken vagy külföldön élő családok számára- lehetőséget biztosítunk skype-on keresztül tanácsadásra. A skype-on keresztül történő konzultáció során lehetőség nyílik az aktuális kérdések megvitatására, közös gondolkodásra a szakember segítségével. A skype-os konzultáció lehetővé teszi, hogy a gyermek pedagógusaival és szüleivel (óvoda, iskola) akár egyidőben történjen a konzultáció. A skype-os konzultáció előtt egy kérdőívet küldünk ki, melyben röviden feltérképezzük a felmerülő kérdéseket, ennek kitöltése és visszaküldése után kerül sor a megbeszélésre. A konzultáció céljától függően elkérjük a korábbi szakvéleményeket vagy más információt jelentő dokumentumokat. A megbeszélés időtartama 1 óra, mely előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az egyéni támogató terápiában a szülő van a középpontban. A másként fejlődő gyermek számos kérdést vethet fel önmagunkkal kapcsolatban is, felerősítheti belső bizonytalanságainkat. A szülő jólléte az egész családi rendszer, így a gyermek jóllétét is befolyásolja, így ha „önmagunkkal foglalkozunk és önmagunkért teszünk” hatékonyabban vagyunk képesek gyermekünkért és az egész család egyensúlyáért tenni.

Az autizmusban nem érintett testvérek gondjai sokszor óhatatlanul háttérbe szorulnak. A testvércsoport célja egy olyan támogató és biztonságot nyújtó közeg megteremtése, ahol a gyermekek örömteli, felszabadult együttlét során megélhetik és kifejezhetik örömeiket, bánatukat, különböző indulataikat.

Az alkalmanként meghirdetett, három órás szülői csoportokban, igényfelméréseket követően, egy-egy sokak számára érdekes témát körül járva, megvitatva keressük a megoldásokat.

Számos szülői képzés tapasztalata és tanulmányok támasztják alá, hogy a szülői képzések/tréningek jó hatással vannak a szülői kommunikációs stílus adaptálására, a gyermek autizmusára való „érzékenyítésre”, ezáltal a gyermek kommunikációs viselkedésére és a szülő gyermek interakciókra. Ezen felül a szülői képzések növelik a szülők autizmussal kapcsolatos tudását, módszereket és eszközöket mutatnak a szülői kommunikáció adaptálására, ezáltal jó hatással vannak a szülő és a gyermek közötti kapcsolatra és a gyermek fejlődésére. Ezen hatások összegződve és összességében csökkentik a fejlődési zavarral összefüggő többedleges problémák kialakulását, jótékonyan támogatják a gyermek fejlődését és az egész családi rendszer egyensúlyban tartását. Segítenek emellett eligazodni a terápiás kínálat útvesztőiben és a szülők hozzáértőbben, és magabiztosabban vesznek részt a gyermek későbbi ellátásának megszervezésében is.  Közvetett módon hatékonyan támogatják a szakember által nyújtott egyéb terápiák megközelítések hatását és, az előremutató feldolgozási stratégiák kialakítását és a feldolgozási folyamatot, ezáltal növelik az egész családi rendszer teherbíró-képességét. A csoporthelyzet, a társakkal való együttes tanulás növeli a hatékonyságot, segíti a szülő-szakember kapcsolatot.