Vizsgálatok

Vizsgálatok

A vizsgálatok célja, formái

Alapítványunk 14 éves korig végez célzott vizsgálatokat kizárólag a gyermek szüleinek vagy gondviselőijének kérésére. Lehetőség van angol nyelvű vizsgálat kérésére is. A felmerülő kérdésektől függően a vizsgálat célja lehet:

  • diagnosztikus vizsgálat: amennyiben a gyerek eltérő vagy szokatlanabb viselkedésének hátterében felmerül az autizmus spektrum zavar
  • követéses vizsgálat: amennyiben a diagnózis felállítása csak a fejlődés hosszabb távú nyomonkövetésével lehetséges
  • kontroll vizsgálat: amennyiben a már korábban autizmussal diagnosztizált gyermek fejlődésének megítélése vagy konkrét kérdések megvitatása szükséges
  • egyes részterületek felmérése (pl. fejlődési szint felmérés, intelligencia vizsgálat).

Jelentkezés

Vizsgálatra jelentkezést az info.cseperedo@gmail.com email címen várunk. A jelentkezést követően részletes tájékoztató levelet küldünk a vizsgálati folyamat részleteiről és a térítési díjakról.

A vizsgálatok helyszíne: 1135 Budapest, Radnóti Miklós u. 9. I. emelet, 12-es kapucsengő

Lépésről lépésre - Mi történik a vizsgálatokon?

A vizsgálatra való jelentkezést követően koordinátorunk felveszi önökkel a kapcsolatot. Ezt követően kap a család egy kérdőívet, amelynek célja az előzetes információgyűjtés (Kérdőív diagnosztikus vizsgálatokat megelőző adatgyűjtéshez – Autizmus Alapítvány vagy Kontroll kérdőív – Nemzetközi Cseperedő Alapítvány).

A kitöltött kérdőív visszaküldését követően tudunk vizsgálati időpontot adni önöknek. A vizsgálatok rendszerint több alkalomból állnak, melynek időpontjairól egyszerre tájékoztatjuk önöket.

Sajnos a jelentkezők nagy száma miatt a vizsgálatra várakozni kell (a várakozás hosszáról koordinátorunk tájékoztatja Önöket).

Tájékoztató levelünkhöz mellékelünk továbbá egy pedagógiai szempontrendszert is. Amennyiben közösségbe jár a gyermek, kérjük, hogy továbbítsák ezt a gyermek pedagógusainak, és a megírt pedagógiai véleményt a vizsgálat előtti hónapban, de legalább 10 nappal a vizsgálat előtt ugyancsak küldjék el számunkra.

Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatra várakozás időszakában néhány – maximum 2-3 perces – videót készítsenek, egy-egy olyan helyzetről, amely gyermekük tipikus viselkedését mutatja. A felvételeket egy zárt videómegosztó rendszeren keresztül kérjük megküldeni.

Egyéni egyeztetés alapján és az Önök hozzájárulásával – a vizsgálatot megelőző hónapban – gyermeküket közösségben is megfigyeljük.

Az információs anyagok mellett kérjük, hogy gyermekükről egy fényképet is mellékeljenek.

A vizsgálatok előtti tájékoztató levélben részletes leírást kapnak a vizsgálat folyamatáról. Gyermekük felkészítését egy képes tájékoztató segíti, ezt kérjük, mutassák meg gyermeküknek a vizsgálat előtti napokban.

Diagnosztikus, követéses és kontrollvizsgálatok során több alkalommal találkozunk, képességfelmérés esetén rendszerint egy alkalommal. A gyermek életkorától függően a szülők is részt vesznek a vizsgálatokon. A gyermeket egy pszichológus vizsgálja játékos helyzetben, míg önökkel egy gyermekpszichiáter beszélget.

Amennyiben a vélemény megformálásához feltétlenül szükség van, további információkkal, pl. további vizsgálati alkalommal, a gyermek közösségben való megfigyelésével, vagy otthoni videó felvételek elemzésével egészítjük ki a vizsgálatot. (Előzetes, külön megállapodást követően.)

A vizsgálati folyamat lezárásaként külön alkalommal (már a gyermek nélkül) osztjuk meg önökkel tapasztalatainkat, javaslatainkat.

A vizsgálat tapasztalatairól, eredményeiről részletes szakvéleményt készítünk, melyet postai úton juttatunk el önöknek.

Gyakori kérdések

A kivizsgálás az elküldött anyagok, dokumentumok, kérdőív, illetve az otthoni videófelvételek elemzésével kezdődik, majd gyermeküket a közösségében figyeljük meg (az önök hozzájárulása esetén). Alapítványunknál 3 alkalommal találkozunk a szülőkkel illetve a gyermekkel. Az első alkalommal, mely körülbelül másfél órát vesz igénybe, pszichológus vizsgálja játékos helyzetben a gyermeket, míg a szülőkkel egy gyermekpszichiáter vagy pszichológus beszélget. A következő találkozás során egy – kifejezetten az autizmus diagnosztikájára kidolgozott – játékos tesztet (ADOS) veszünk föl a gyermekkel, két szakember részvételével. Végül, elegendő információ birtokában, egy 1 órás megbeszélés során foglaljuk össze  vizsgálataink tapasztalatait, eredményeit, valamint javaslatainkat. A vizsgálati folyamat a szakvélemény megírásával zárul, melyet a szülő részére a záróbeszélgetést követő 3 héten belül postán megküldünk. Az Önök írásbeli kérésére digitális formában is el tudjuk küldeni a véleményt.

Diagnosztikus kivizsgálás iránti kérelmüket Alapítványunk e-mail címére, az info.cseperedo@gmail.com-ra várjuk. A jelentkezést követően részletes tájékoztató levelet küldünk a vizsgálati folyamat részleteiről és a térítési díjakról.

Vizsgálati időpontokat a kitöltött diagnosztikus kérdőív visszaküldése után ajánlunk Önöknek. Jelenleg megközelítőleg 4-5 hónap a várakozási idő.

Ezt minden esetben személyre szabottan, a gyermek, a család, illetve a szakmai szempontok mérlegelésével, illetve a szülővel egyeztetve alakítjuk ki. Tapasztalataink szerint óvodás korú gyermekeknél többnyire megoldható, hogy a vizsgálat és a szülővel folytatott beszélgetés egy helyiségben történjen, így a szülő jelen lehet a gyermek vizsgálatánál. Ugyanakkor idősebb gyerek esetében rendszerint nyugodtabb körülményeket biztosít, ha a szülői interjú egy szomszédos szobában zajlik.

Az első találkozáskor a gyermek vizsgálatával egy időben részletes szülői interjú zajlik. Amennyiben az édesapa és az édesanya is jelen tud lenni ezen az alkalmon, lényegesen árnyaltabb, összetettebb kép rajzolódhat ki számunkra. A második vizsgálati alkalom tesztvizsgálat, melyen a gyerek vagy önállóan, vagy az egyik szülő jelenlétében vesz részt. Ezért a második alkalommal nem indokolt mindkét szülő jelenléte.

A vizsgálatot végző szakemberek az autizmus diagnosztikájában jól képzett gyerekpszichológus, gyermekpszichiáter, gyógypadagógus kollégák, tapasztalatuk jellemzően elegendő ahhoz, hogy a gyermek ellenállását, szorongását oldva együttműködésre biztassák, amennyiben ez indokolt, megnövelve az egyes vizsgálatok időtartamát. Amennyiben a gyermek ennek ellenére nem együttműködő, további vizsgálati időpontokat iktatunk be, illetve alternatív lehetőségeket dolgozunk ki (pl. helyszíni megfigyelés).

Az autizmus spektrum zavar egy olyan fejlődési zavar, melyet viselkedéses jegyek alapján diagnosztizálunk. A diagnosztikus szempontból meghatározó viselkedések, tünetek a fejlődés korai szakaszában még nem feltétlenül észrevehetőek, azok az érés folyamán válnak nyilvánvalóvá, leggyakrabban 1,5-2 éves kor között. Az esetek túlnyomó többségében az autizmus spektrum zavar 2 éves korban biztonsággal diagnosztizálható, ugyanakkor elképzelhető, hogy egyes esetekben a fejlődés nyomonkövetésére van szükség és csak későbbi életkorban válik egyértelművé a kép.
Ugyanakkor 2 éves kor előtt is gyakran tapasztalhatók autizmusra utaló viselkedések, melyek még a diagnózis megformálása előtt felvethetik a szoros nyomonkövetés, fejlesztés szükségességét.

A diagnosztikus kivizsgálást a szülő kérésére végezzük, a vizsgálatról készült szakvéleményt is a szülő kapja. Ezt követően az ő döntése, hogy kinek, hol mutatja azt meg. Azonban a befogadó intézmény szakembereitől is csak akkor várhatjuk, hogy a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátást/oktatást biztosítsanak, ha tisztában vannak az átlagostól eltérő viselkedés hátterében lévő diagnózissal. Ugyanakkor a gyermek szükségleteinek megfelelő oktatási intézmény kiválasztása érdekében érdemes a kiállított szakvélemény alapján felkeresni a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértő Bizottságát az SNI státusz megállapításáért.

Egyetlen intézménynek sincs kötelezettsége az általunk kiállított szakvélemény elfogadására, ugyanakkor komplex gyermekpszichiátriai, gyógypedagógiai, pszichológiai szakvéleményünket a Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakértői Bizottságok, valamint gyermekpszichiáterek jellemzően elfogadják.

Az általunk kiállított szakvélemény gyermekpszichiátriai vélemény, ugyanakkor önmagában nem jogosítja fel a szülőt/gyermeket semmire. Az autizmus spektrum zavar diagnózissal járó szociális juttatások igénybevétele érdekében a területileg illetékes gyermekpszichiátriai szakrendelőt, illetve a gyermek szükségleteinek megfelelő oktatási intézmény kiválasztása érdekben a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértő Bizottságát szükséges felkeresni.

Kérésre információval szolgálunk az egyéb autizmus-diagnosztizáló intézményekről az érdeklődőknek.

Letölthető dokumentumok a vizsgálathoz